WPQR

Certyfikat WPQR w 3 krokach

Uzyskaj WPQR najszybciej, najtaniej i najlepiej.

Projekt pWPS

1. Projektujemy pWPS uwzględniając wytyczne projektowe i ramy czasowe. Wybieramy Jednostkę noryfikowaną.

Wykonanie złączy próbnych

2. Nadzorujemy poprawne spawanie złącza oraz jego późniejszą wysyłkę, transport do laboratorium badawczego.

Wystawienie Certyfikatu

3. Koordynujemy wystawienie Certyfikatu przez upoważnioną Jednostkę Notyfikowaną (Certyfikującą)
Image
Przykładowy Certyfikat WPQR TUV Rheinland Polska
Image
Przykładowy Certyfikat WPQR SGS Polska

Standardy Kwalifikowania WPQR:

PN EN ISO 15610 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania,

PN EN ISO 15611 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu

PN EN ISO 15612 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania

PN EN ISO 15613 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

PN EN ISO 15614-2 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów

PN EN ISO 15614-3 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 3: Spawanie żeliw niestopowych i niskostopowych

PN EN ISO 15614-4 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych

PN EN ISO 15614-5 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów

PN EN ISO 15614-6 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów

PN EN ISO 15614-7 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie

PN EN ISO 15614-8 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

PN EN ISO 15614-9 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 10: Spawanie podwodne na mokro

PN EN ISO 15614-10 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 10: Spawanie podwodne na sucho

PN EN ISO 15614-11 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego

PN EN ISO 15614-12 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

PN EN ISO 15614-13 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe

PN-EN ISO 17660-1 Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej -- Część 1: Złącza spawane/zgrzewane nośne,

PN-EN ISO 17660-2 Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej -- Część 2: Złącza spawane/zgrzewane nienośne

PN-EN ISO 11970 Instrukcja technologiczna spawania i kwalifikowanie technologii spawania produkcyjnego odlewów staliwnych

PN EN ISO 15620 Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali

PN EN ISO 14555 Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych

PN EN ISO 13134 Lutowanie twarde -- Uznawanie technologii

PN-EN ISO 12732 Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne

Dodatkowo pomagamy w uzyskaniu technologii gięcia (BTQR, TPQR) w oparciu o normę:

EN ISO 12952-5 Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Budowa i wytwarzanie części ciśnieniowych kotłów

CPQR Technologia Cięcia Termicznego ISO9013, EN1090

Technologia obróbki termicznej OC (PWHT) - Karta obróbki termicznej, wykres.

Wszystkie uznania moga mieć potwierdzenie na zgodność z wymaganiami:

Dyrektywa 2014/68/UE (wcześniej 97/23/WE), Dyrektywa dotyczącą Urządzeń Ciśnieniowych (PED - Pressure Equipment Directive)

AD 2000 Merkblatt HP3, HP0 Wymagania techniczne dla nadzóru spawalniczego oraz spawaczy (rynk niemiecki).

TRD 201 Przepisy techniczne dotyczące kotłów parowych. Wytwarzanie. Spawanie elementów stalowych - egzaminowanie, (wytyczne które obowiązują na rynku niemieckim).

Kontakt