Badania NDT

Badania VT

Badania wizualne (Visual Testing) to metoda pozwalająca wykryć nieciągłości występujące na zewnętrznej powierzchni obiektu badanego (metoda powierzchniowa) oraz na bezpośredniej ocenie ich charakteru i rozmiaru. Metoda wizualna jest najstarszą, znaną metodą badań nieniszczących i zawsze powinna być przeprowadzana jako pierwsza spośród wszystkich zaplanowanych do badań metod NDT.

Badania MT

Badania magnetyczno-proszkowe (Magnetic Testing) to metoda pozwalająca wykryć nieciągłości występujące na zewnętrznej powierzchni obiektu badanego lub bezpośrednio pod nią (metoda powierzchniowa) oraz na pośredniej ocenie ich charakteru i rozmiaru poprzez ocenę powstałego wskazania nieciągłości. Metoda magnetyczno-proszkowa jest jedną z podstawowych metod badań nieniszczących, bazującą na zastosowaniu w obiekcie badanym pola magnetycznego, którego występowanie umożliwia wykrycie nieciągłości oraz oszacowanie ich rozmiaru.

Badania PT

Badania penetracyjne (Penetrant Testing) to metoda pozwalająca wykryć nieciągłości występujące na zewnętrznej powierzchni obiektu badanego (metoda powierzchniowa) oraz na pośredniej ocenie ich charakteru i rozmiaru poprzez ocenę powstałego wskazania nieciągłości. Jest jedną z najstarszych, znanych metod badań nieniszczących.

Badania UT

Badania ultradźwiękowe (Ultrasonic Testing) to metoda pozwalająca wykryć nieciągłości występujące wewnątrz obiektu badanego (metoda objętościowa), w wyniku czego możliwe jest przedstawienie stanu jego wnętrza w sposób ilościowy lub, w przypadku bardziej zaawansowanych technik, w sposób graficzny poprzez odpowiednie przetworzenie zebranych danych pomiarowych.
 NDT (nieniszczące)

NDT (nieniszczące)

Badania nieniszczące to główny element nadzoru nad jakością w celu zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanych dóbr. NDT zapewniają możliwość badania stanu obiektów, dopuszczenia ich do eksploatacji po badaniu, bez potrzeby ingerencji w ich strukturę. Wynik badań stanowi podstawę do podjęcia decyzji co do dalszych losów danej konstrukcji. Decyzję podejmuje właściciel/użytkownik/wytwórca urządzenia, lub niezależna instytucja.

Zastosowanie NDT

Badania nieniszczące znajdują zastosowanie w przypadku materiałów, wyrobów i urządzeń, które nie mogą być sprawdzone w sposób ingerujący w ich konstrukcję. Ich specyfika opiera się na tym, iż w trakcie procesu kontroli nie modyfikuje się i nie degraduje wyrobów ani ich struktury czy też własności. Są dokładnym przeciwieństwem badań niszczących (destrukcyjnych), takich jak badania wytrzymałości, udarności, zmęczeniowe, twardości i struktury materiałów czy badania korozyjne. Mimo że badania niszczące dostarczają często więcej informacji dotyczących badanego elementu bądź próbki, jednakże uniemożliwiają jego dalsze wykorzystanie. Badania niszczące przeprowadza się na specjalnie przygotowanych próbkach lub na gotowych wyrobach. Jedne, jak i drugie w trakcie badania ulegają zniszczeniu, stąd stosowanie tego typu badań ograniczone jest najczęściej do kilku (3-5) sztuk tzw. reprezentatywnych.

LEARN MORE
DT (niszczące)

DT (niszczące)

Badania niszczące mają szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, dotyczą one: - użycia odpowiedniego spoiwa w konstrukcji spoiny, - kontroli wymaganej jakości poprzez przebadanie złączy próbnych, - weryfikacji poziomów kwalifikacji osób posiadających uprawnienia spawalnicze, - oceny wykonania złączy spawanych, - diagnozowania powodów tworzenia się wad spawalniczych i powodów awaryjności konstrukcji.

Próba zginania

Próba rozciągania

Badanie twardości

Badanie makroskopowe

Badanie udarności

LEARN MORE
Wybrane normy z zakresu badań NDT:PN-EN 12062:2000            PN-EN ISO 17635:2010          Badania nieniszczące spoin. Zasady ogólne dotyczące metaliPN-EN ISO 6520-1:2007    PN-EN ISO 6520-1:2009         Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1PN-EN ISO 5817:2009        PN-EN ISO 5817:2014            Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów. Poziomy jakości według niezgodności spawalniczychPN-EN 970:1999 PN-EN ISO 17637:2011           Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualnePN-EN ISO 5817:2009        PN-EN ISO 5817:2014            Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów. Poziomy jakości według niezgodności spawalniczychPN-EN 571-1:1999             PN-EN ISO 3452-1:2013-08    Badania nieniszczące Badania penetracyjne Część 1: Zasady ogólnePN-EN ISO 3452-2:2002    PN-EN ISO 3452-2:2006         Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Część 2: Badania materiałów penetracyjnychPN-EN 1289:2000              PN-EN ISO 23277:2010          Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych - Poziomy akceptacjiPN-EN 1290:2000              PN-EN ISO 17638:2010          Badanie nieniszczące spoin. Badanie magnetyczno- proszkowePN-EN 1291:2000              PN-EN ISO 23278:2010          Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych. Poziomy akceptacjiPN-EN 1714:2002              PN-EN ISO 17640:2011          Badania nieniszczące złączy spawanych. Badanie ultradźwiękowe złączy spawanychPN-EN 1713:2002              PN-EN ISO 23279:2010          Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe. Charakterystyka wskazań w spoinachPN-EN 1712:2001              PN-EN ISO 11666:2011          Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacjiPN-EN 1435:2001              PN-EN ISO 17636-1:2013-06  Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania radiograficzne złączy spawanychPN-EN 12517-1:2008         PN-EN ISO 10675-1:2013-12E               Badania nieniszczące spoin. Kryteria akceptacji badań radiograficznych. Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy